Contactgegevens

U kunt deze tekst aanpassen via het voorbeeld of de gegevensbladweergave onder de menuoptie Inhoud/categorieën in Beheer.
Adres DAN Schoonmaak
Busken Huetstraat 3 A
3027 XA Rotterdam
Nederland
Telefoon 010-795 61 36
Contactpersoon Fatiha Dannouni
E-mail info@danschoonmaak.nl

BTW-nummer
BTW-nummer: ...

Bankgegevens
Naam bank: ...
IBAN: ...
BIC: ...
Rekeninghouder: ...